17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

Organizátor

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.11.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizácia výstavy, vypracovanie katalogu a fotografovanie, tlač katalogu,graf.úprava katalogu

Očakávaný prínos projektu

Recepcia a kriticky nadhľad nad aktualnou umeleckou tvorbou špičkových slovenských výtvarníkov v Srbsku a včlenovanie dosahov výtvarnej tvorby do súčasnej kultúry Slovákov v Srbsku

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 2 200 € 96,00 € 4,80 € 0,0524 €

Žiadosť číslo 0168/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0168/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com