Domovník

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 30.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt – adaptácia divadelnej hry Harolda Pintnera Domovník, ktorá je medzi vojvodinskými Slovákmi neznáma, pričom po nej nie veľmi siahali aj režiséri na Slovensku. Dráma poukazuje na neschopnosť komunikovať medzi sebou, viesť konštruktívny dialóg, prípadne argumentovať, keďže sa v nich uskutočňujú vlastné psychologické procesy a pocit izolácie, ktoré znemožňujú, aby sa komunikácia uskutočnila, prípadne bola úspešná. Preto sa postavy utiekajú ku klamu a využívajú túto metódu počas celej hry, aby tak presvedčili seba a iných o tom, že iba takto sa dá žiť a komunikovať a riešiť svoje vlastné problémy, prípadne zachrániť predovšetkým seba.
Ide o aktuálnu tému, keď vedľa veľkého počtu dezinformácií, neoverených faktov, konšpiračných teórií sa ľudia utiekajú do vlastných myšlienok a presvedčení a vytvára sa atmosféra neistoty a toho, že si medzi sebou neveríme.

Očakávaný prínos projektu

Divadelné predstavenie bude inscenované pre malý počet divákov (v počte 50) a bude sa hrať predovšetkým v pivniciach, alebo na malých scénach divadiel po všetkých slovenských lokalitách vo Vojvodine. Ide o komorné predstavenie, ktoré zoskupuje staršiu a mladú generáciu petrovských hercov, pričom projekt má cieľ, aby sa čím dlhšie udržal a inscenoval. Samozrejme, divadelné predstavenie sa bude prezentovať aj na divadelných festivaloch doma a v zahraničí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 000 € 428,57 € 1,50 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 1129/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Nákup kostýmov

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1129/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com