VIANOČNÝ ŠTEFANSKÝ KONCERT

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kulpin ,Dom Kultúry , KUS Zvolen Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.12.2022 do 27.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V Kulpínskom Dome Kultúry za účasti mnohopočetnych mladych a staršich Kulpínčanov zrelizovali bi koncoročný koncert Štefanský - Vianočný , vo vianočnej scenografii, a rozdelením vianočnych darčekov najmladšim. Bol bi to tradičný hudobno folklórny program v spolupráci zo Slovenským Kultúrno umeleckim spolkom Zvolen v Kulpíne.

Očakávaný prínos projektu

Okrem preplneného Domu Kultúri v Kulpíne , výnimočneho vianočneho ambientu za prítomnosti mladych a staršich Kulpínčanov , hudobného zážitku a vianočneho čara , zachováme si tradičné slovenské obyčaje a piesne.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 600 € 24,00 € 2,40 € 0,0143 €

Žiadosť číslo 0827/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0827/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com