SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kulpin ,Dom Kultúry , Základná Škola v Kulpíne

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.9.2022 do 15.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

35

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Animovanie školopovinnych detí aby sa venovali i divadelnej hre a umožnenie zachovávania slovenskej reči a výslovnosti .

Očakávaný prínos projektu

Vštepovanie slovenského jazyka cestou divadelnych aktivít

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 800 € 100,00 € 2,33 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0811/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Iné - Autorské prava pre autora divadelnej predlohy

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0811/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com