Záhrada ktorá učí

 

Organizátor

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova, škola

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém.

Záhrada, ktorá učí sa skladá z učebných prvkov záhrady. Každý učebný prvok má praktickú a vzdelávaciu funkciu, teda je v záhrade užitočný a zároveň sa na ňom vieme niečo naučiť. Prvky v záhrade, ktorá učí sa navzájom dopĺňaju a spolu tvoria harmonický celok.
- Vyvýšené záhony umožnia pestovať plodiny a bylinky aj tam, kde je pôda menej úrodná alebo nevhodná na pestovanie - na svahu, terase, dokonca aj na betóne. Záhony postupne plníme kvalitným kompostom, čím získame viac živín na pestovanie. K vysokým záhonom je dobrý prístup a vyhneme sa aj šíreniu buriny a škodcov.
-Včelí a motýlí záhon
Cielenou výsadbou do záhrady prilákame nielen včely, motýle a ostatné opeľovače, ale vytvoríme aj estetický prvok záhrady - záhon kvitnúci po celý rok. Vhodnými rastlinami na výsadbu sú budleja (motýlí ker), astry, slnečnica, bodliaky, nechtík, levanduľa, žihľava a mnohé iné.
-Školské kompostovisko
Zber biologického odpadu by mal byť samozrejmosťou na každej škole. Ušetríme tak peniaze za odvoz biologického odpadu, ktorý vieme premeniť na cenné hnojivo do záhrady a využijeme ho aj ako náplň do vyvýšených záhonov. Pre kompost si vyberme miesto v kúte záhrady, s ľahkým prístupom a v polotieni.
- Hmyzí hotel
Ak chceme v záhrade zvýšiť biologickú rovnováhu a rozmanitosť, prilákajme do nej užitočný hmyz. Stačí na vhodnom, nerušenom mieste postaviť \"hotel\" z rôznych prírodných materiálov (šišky, staré dierované tehly, polienka, slama, trstinové steblá). Ucholaky, lienky, samotárske včely a iní ochrancovia záhrady v ňom nájdu bezpečný úkryt.
-Meteo stanica
Malý meteo kútik v záhrade nám vďaka jednoduchým pomôckam na meranie (teplomer, zrážkomer, barometer...) umožní sledovať počasie a priebeh ročných období po celý rok a overiť pravdivosť ľudových pranostík.
-Vertikálna zeleň ( živé ploty, zelené múry) má niekoľko skvelých vlastností - tlmí hluk, zachytáva prach, v lete poskytuje tieň a zabraňuje prehrievaniu okolia. Má minimálne nároky na priestor, takže ju možno využiť aj priamo v mestách a na menších pozemkoch.

Očakávaný prínos projektu

- Očakávame, že uvedené prvky prinesú úžitok minimálne žiakom školy, ich súrodencom, rodičom, zamestnancom školy a občanom našej dediny. Školská záhrada a jej plody poskytujú výbornú príležitosť na otvorenie školy komunite, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi obce a prezentovaniu vašej práce a výsledkov v príjemnom prírodnom prostredí.

Dodatočné informácie

-

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
360 € 200 € 24,00 € 1,80 € 0,0048 €

Žiadosť číslo 0483/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0483/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com