Súťaž v prednese poézie a prózy

 

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

17.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

dlhoročný projekt Slovenskej samosprávy XIII. obvodu. Je to deň, keď oslavujeme slovenské slovo, literatúru. Zvlášť si ceníme, keď počujeme citát alebo báseň našich autorov. Keďže každý rok zabezpečujeme knihy ako ceny zo Slovenska, mnoho žiakov si vyberá báseň z týchto kníh. Zo spoločenských hier sa môžu veľa naučiť o slovenských reáliách hravou formou a bez bariéry.

Očakávaný prínos projektu

motivovanie žiakov k láske k slovenskej literatúre a slovenskému hovorenému slovu

Dodatočné informácie

do súťaže sa zapojí viacej škôl, skoro všetky vekové kategórie, ale do Budapešti prídu iba najlepší

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 6 650 €.

 

Viac informácií:

https://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/27005-recita-na-su-a-v-ktorej-v-etci-vyhrali

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 1 000 € 23,13 € 6,17 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0446/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0446/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com