Decembrové slovenské oslavy

 

Organizátor

Slovensko španielska únia

Španielsko (15 000 krajanov)

Miesto realizácie

Španielsko

Španielsko (15 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu zachádza do minulosti a prítomnosti s našimi oslavami, tradíciami, vytváraním vianočnej tradície v zahraničí.

Očakávaný prínos projektu

Prínos tohto projektu je zvýraznenie, zdruzenie sa Slovákov a oslávenie spoločne sviatky po slovensky.

Dodatočné informácie

Predbežný počet zúčastnených záleží od situácie COVID v decembri 2022 aj pred v súvislosti s predprípravou. Dosah slovenskej kultúri počítame okolo 200 osôb aj viac, na ktorom projekte bude celoročne pracovať viacerý členovia.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 899 € 500 € 147,48 € 29,50 € 0,0333 €

Žiadosť číslo 0547/ES/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Platby

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0547/ES/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť

Slovenské srdiečko v rádii - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Decembrové slovenské oslavy - od 1.12.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com