Slovenská kultúra stravovania

 

Organizátor

Slovensko španielska únia

Španielsko (15 000 krajanov)

Miesto realizácie

Španielsko

Španielsko (15 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.9.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenská kultúra stravovania nás zavedie do malého štátu menom Slovensko. Viac ako 50 receptov od našich Slovákov ktorý žijú v zahraničí, konkrétne Španielsku.

Očakávaný prínos projektu

Prínos tohto projektu je spoznať našu kultútu, projektom cez emócie, cez žalúdok. Očakávame kladný príns a prístup k projektu, nakoľko tu nie je slovensko-španielská publikácia tohto tipu.

Dodatočné informácie

Pri zdielaní tohto projektu, dubú pracovať obe krajiny, Slovensko aj Španielsko, cez média a sociálne siete.
Predpokladáme, že dosah v prvých dvoch rokoch bude okolo 500 Slovákov ktorý žijú v Španielsku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 950 € 0 € 795,00 € 15,90 € -

Žiadosť číslo 0543/ES/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Platby

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť

Slovenská kultúra stravovania - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Nákup vybavenia - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Celoročné medzinárodné tábory I. - od 1.6.2022 do 30.11.2022

Celoročné medzinárodné tábory II. - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Slovenské srdiečko v rádii - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com