Nákup vybavenia

 

Organizátor

Slovensko španielska únia

Španielsko (15 000 krajanov)

Miesto realizácie

Španielsko

Španielsko (15 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

10

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Nákup vybavenia venovaný realizácii činnosti únie.

Očakávaný prínos projektu

Prínos zleší fungovanie únie s jej novým vybavením.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 17 400 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 489 € 0 € 948,90 € 948,90 € -

Žiadosť číslo 0544/ES/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup softwaru (BV),Nákup softwaru (KV),Nákup nábytku (BV),Nákup krojového vybavenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť

Slovenská kultúra stravovania - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Nákup vybavenia - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Celoročné medzinárodné tábory I. - od 1.6.2022 do 30.11.2022

Celoročné medzinárodné tábory II. - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Slovenské srdiečko v rádii - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com