Celoročné medzinárodné tábory II.

 

Organizátor

Slovensko španielska únia

Španielsko (15 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko

Španielsko (15 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

20

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Celoročné medzinárodné tábory II.organizované Slovensko-španielskou úniou sú určené na stretnutie krajanou, na spoločný rozvoj slovenskej komunity, slovenskej kultúry, ako aj tradícií a jazyka, spojené zo vzdelávaním.
Tento projekt je určený a bude slúžit pre všetky vekové kategórie, pre krajanou na celom svete,dalej na stretnutie sa s krajanmi.
Školy v prírode sa budú organizovať od júna do novembra. Po dôslednejr egistrácii uchádzačov a potvrdení o voľnom termíne zo strany Únie sa odošle potvrdenie uchádzačom. Organizácia táboru sa bude konať v členských organizáciách, prípadne firmách ktorý súčlenmi Únie. Tieto organizácie budú slúžiť celoročne ako pravá ruka pre informácieo Únii pre krajanov. Možnosti táborovbudú víkendové, alebo týždenné, s alebo bez výučby, teda vzdelávania.

Očakávaný prínos projektu

Pod prínosom projektu máme velký objem defínicí. Ako prvý prínos je naše združenie, ako krajanov Slovákov v zdielaním tejto činnosti sa zvýrazní naša vyditelnosť.
Ďalej jedným z prínosov bude aj rozvoj a udržiavanie národnej identity založenej na spoločných charakteristikách. Uchovávanie našej kultúrnej viery, jazyka, náboženstva, politických cielov, zachovať si takto národnú kultúru.

Podobné aktivity

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 800 € 0 € 128,00 € 640,00 € -

Žiadosť číslo 0528/ES/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - platby

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť

Slovenské srdiečko v rádii - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Decembrové slovenské oslavy - od 1.12.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com