Celoročné medzinárodné tábory I.

 

Organizátor

Slovensko španielska únia

Španielsko (15 000 krajanov)

Miesto realizácie

Španielsko

Španielsko (15 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

20

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Celoročné medzinárodné tábory I. organizované Slovensko-španielskou úniou sú určené na stretnutie krajanou, na spoločný rozvoj slovenskej komunity, slovenskej kultúry, ako aj tradícií a jazyka, spojené zo vzdelávaním.
Tento projekt je určený a bude slúžit pre všetky vekové kategórie, pre krajanou na celom svete, dalej na stretnutie sa s krajanmi.
Školy v prírode vďaka dobrej klíme sa budú organizovať celoročne. Po dôslednej registrácii uchádzačov a potvrdení o voľnom termíne zo strany Únie sa odošle ppotvrdenie uchádzačom. Organizácia táboru sa bude konať v členských organizáciách, prípadne firmách ktorý sú členmi Únie. Tieto organizácie budú slúžiť celoročne ako pravá ruka pre informácie o Únii pre krajanov. Možnosti táborov budú víkendové, alebo týždenné, s alebo bez výučby, teda vzdelávania.

Očakávaný prínos projektu

Pod prínosom projektu máme velký objem definícií. Ako prvý prínos je naše združenie, ako krajanov Slovákov v Španielsku, zdielaním tejto činnosti sa zvýrazní naša vyditelnosť.
Ďalej jedným z prínosov bude aj rozvoj a udržiavanie národnej identity založenej na spoločných charakteristikách. Uchovávanie našej kultúrnej viery, jazyka, náboženstva, politických cielov, zachovať si takto národnú kultúru.

Podobné aktivity

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 850 € 0 € 98,50 € 492,50 € -

Žiadosť číslo 0526/ES/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť

Slovenská kuchárka po španielsky - od 1.9.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Kurz slovenského jazyka online A1 - od 1.10.2023 do 30.11.2023

Slovenské noviny zo západu. - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com