144. výročie narodenia M. R. Štefánika

 

Miesto realizácie

Strahovská 205, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

21.7.2024

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Dobrý deň, pozývame na oslavu výročia narodenín M.R.Štefánika 21.07.2024. Krátka spomienková udalosť sa uskutoční ako obvykle 21.07. na Petříně pred sochou gen. M.R. Štefánika v čase 15:00. Miesto stretnutia - socha M.R.Štefánika pri Štefánikovej hvezdárni na Petříně - Strahovská 205 - Praha.


PDF príloha


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com