Valné zhromaždenie spoločnosti generála M. R. Števánika

 

Miesto realizácie

Soukenická 3, 110 00 Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

21.3.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika bude mať Valné zhromaždenie spoločnosti 21. marca 2023 o 17:00 hod. v Slovenskom dome.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com