Účasť na prehliadke Cez Nadlak je...

 

Miesto realizácie

Nadlak

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.9.2019 do 30.9.2019

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

125

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Nadlacký festival sa už od niekoľkých rokov stal aj butínskou kultúrnou udalosťou; skupina Slovákov z Butínu sa zúčastní galakoncertu nadlackého festivalu a potom aj večere, spolu s účastníkmi súťaže a množstvom Slovákov z celej Dolnej zeme, ale aj ďalších obcí z Rumunska.

Očakávaný prínos projektu

Účasť na festivale Cez Nadlak je... bude nepochybne aj naďalej kultúrnym osviežením a prispeje k národnému obohateniu nielen Slovákov, ktorí sa prehliadky zúčastnia, ale aj ich rodín a celého okolia.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2020: 2 450 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 450 € 50,00 € 8,00 € 0,0180 €

Žiadosť číslo 0445/RO/2019 (R): Podporená

Požadované položky: doprava (mikrobus), večera pre účastníkov v Nadlaku

Schválené položky: doprava (mikrobus)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0445/RO/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com