Nákup bohoslužobných predmetov

 

Miesto realizácie

Butín, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

170

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Po ukončení renovačných prác kostola, na jeseň 2022, by sme radi obnovili aj to, čo tvorí samotnú podstatu chrámu – bohoslužobný život, nákupom bohoslužobných predmetov.

Očakávaný prínos projektu

Nákupom potrebných bohoslužobných predmetov sa zrenovovanému kostolu dostane to najvzácnejšie, čo vznešeným spôsobom korunuje renovačné práce.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 130 € 700 € 12,53 € 7,10 € 0,0280 €

Žiadosť číslo 1017/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1017/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com