30. Festival Spievajže si, spievaj

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.10.2022 do 3.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Už 29 rokov Festival mladých spevákov slovenských ľudových pesničiek Spievajže si, spievaj podnecuje deti a mládež k nachádzaniu zabudnutých alebo menej známych slovenských ľudových pesničiek, k ich interpretácii a zachovávaniu. Účastníkov festival stimuluje aj k pestovaniu úcty k nášmu ľudovému kroju a to u detí od predškolského veku až po vek mládežnícky. Odborná porota odmieňa jednak najlepších interpretov, ktorí sa potom zúčastňujú na Stretnutí v pivnickom poli, ale aj na medzinárodnom podujatí Cez Nadlak je..., ale udeľuje aj ceny za autentickosť piesní, za pôvodný ľudový kroj, najmladšieho účastníka a v detskej kategórii udeľuje päť odmien za najlepšie interpretácie. Každoročne na našom podujatí vystúpi zo 40 účastníkov. Na 29. podujatí ich bolo s hudobníkmi a spevákmi v revuálnej časti až 42. Aby deti a mládež vedeli kým sú, musia poznať svoje korene a svoje spoznanie zachovať a odovzdať ďalším pokoleniam. Podujatie zmobilizuje veľa rodín, hudobných pedagógov a hudobníkov a tak z roka na rok napĺňa sieň divákmi. V tomto roku ich počet bol kvôli pandémii obmedzený..

Očakávaný prínos projektu

Osvojovanie slovenských ľudových pesničiek deťmi a mládežou, vyhľadávanie zabudnutých alebo menej známych ľudových pesničiek, pestovanie vrúcneho vzťahu k slovenskému ľudovému kroju a zvládnutie verejného nástupu, získanie sebavedomia a hrdosti z bohatstva, ktoré ponúka nevysychajúca studnica slovenskej ľudovej kultúry.

Dodatočné informácie

Bez ohľadu na to, že toto podujatie v roku 2022 naplní tri desaťročia svojej existencie a že mobilizuje na zachovaní slovenskosti a pestovaní slovenskej ľudovej pesničky celý rad hudobných pedagógov, hudobníkov, ale aj rodín, lebo treba pripraviť kroje pre účastníkov, treba deti do nich obliecť a naučiť v nich sa pohybovať (zvlášť dievčence), NRSNM nepodporila doteraz ani jeden ročník tohto podujatia. Preto je podpora ÚSŽZ taká dôležitá pre jeho ďalšie pretrvávanie a kvalitný priebeh.
Garantmi sú: Mgr.art. Slovenka Benková Martinková ArtD, Anna Medveďová a Mariena Stankovićová-Kriváková

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 800 € 12,50 € 2,00 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0274/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0274/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) - od 30.6.2022 do 4.11.2022

Srbsko Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia - od 1.9.2022 do 15.11.2022

Srbsko Matica - jeden z pilierov slovenskosti - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Kúpa tlačiarne za potreby MOMS Kysáč - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Nábytkové vybavenie miestnosti MOMS v Silbaši - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Srbsko Miestny odbor Dobanovce - tepna kultúrneho a spoločenského života Slovákov - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výroba tradičných ženských kovačických krojov. - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko ZAPÍŠ SA PO SLOVENSKÝ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Omietanie stien a stropov v podkroví a na schodisku budovy MOMS Biele Blato - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Maľovanie interiéru budovy MOMS Biele Blato - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Svet starých očami mladých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Celoročné aktivity MOMS Hložany - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com