Činnosť Etno odbočky v Selenči

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry v Selenči

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.3.2022 do 6.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zabezpečenie údržby starých krojov, organizácia výstav a prezentovanie slovenskej národnej tradície na početných festivaloch a v štátnych TV a časopisoch.

Očakávaný prínos projektu

-zachovanie starých krojov
- prezentovanie slovenskje tradičnej kultúry

Dodatočné informácie

Etno odbočka pôsobí pri MOMS V Selenči ponad 30 rokov. Prezentuje slovenskú tradičnú kultúru v rámci medzinárodných projektov Podunajskćh régií a v brožúre - turistickej ponuky Srbska.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 430 € 500 € 40,50 € 0,49 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0270/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky, členské poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0270/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com