„23. Večer polesňakov“ kultúrno – etno gastro manifestácia Slovákov v ChR

 

Organizátor

Matica slovenská Markovec Našicky

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Markovac Našički

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

10.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Už po 23. krat Matica slovenská Markovec organizuje „ Večer polesňakov“ - kultúrno- etno-gastro manifestáciu; Manifestacia je veľa znamená pre našich občanov. Je to etno-gastro-kultúrna manifestácia kde sa tancuje a spieva, kde vystupujú aj hostia z iných slovenských (4) a jeden chorvátsky súbor. Jednotlivé skupiny pod stanom (10-12) súťažia medzi sebou tko upečie lepší polesniak ( zemiakový pagáč). Po kultúrnom programe býva ľudová veselica. Takýmto spôsobom na naši Slováci z Chorvátska stretávajú, počúvajú slovenské spevy a tance a aj sami zatancujú a zaspievajú. Deti, mládež, obecenstvo a hostia na manifestácie z celého našickej oblasťi , Chorvátska, Slovenska a zahran. Slovákov.

Očakávaný prínos projektu

Cez manifestáciu šírime a pestujeme slovenské zvyky, reč a običaje na mladšie generácie.

Dodatočné informácie

Deti, mládež, obecenstvo a hostia na manifestácie z
celého našickej oblasťi , Chorvátska, Slovenska a zahran. Slovákov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 550 € 1 000 € 10,20 € 1,28 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0103/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankove poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0103/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Chorvátsko Rekonštrukcia priestoru Slovenskeho etno domu Lipovľany. - od 6.5.2022 do 31.10.2022

Chorvátsko Nájomné - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Jazyk a tvorivé ľudové techniky - dielne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Tvorba hudobných podkladov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com