Slovenskí osadníci v Novom svete / Slovak Settlers to the New World

 

Organizátor

Global Slovakia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.1.2022 do 30.9.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

52

Počet zasiahnutých

4 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenskí vysťahovalci v Novom svete / Slovak Settlers to the New World je bilingválna anglicko-slovenská publikácia, ktorá ako prvá prináša ucelený pohľad na príbehy slovenských vysťahovalcov, ich cesty, usadenie sa v Novom svete a ich vzťah ku slovenskej kultúre a identite.

Kniha je zbierkou príbehov vysťahovalcov prerozprávaných ich potomkami. 50 príbehov zachytáva odchody, cestu a spôsoby udržiavania slovenskej identity a kultúry v novej vlasti. Sústreďuje sa na vysťahovalcov, ktorí zo Slovenska odišli do Severnej Ameriky, ale obsahuje aj príbehy z Argentíny či Izraela.
Kniha je výnimočná tým, že predstavuje nielen príbehy Slovákov, ktorí v zahraničí dosiahli závratný úspech ako iné publikácie na trhu, ale aj tie obyčajných ľudí, ktoré sú blízke každému. Spolu odhaľujú pohľad na migráciu ľudí z rôznych oblastí Slovenska, zázemí a osobných a profesionálnych ambícií. Od baníkov a gazdiniek po podnikateľov a vedcov, kniha umožní nahliadnuť do osudov skutočných ľudí, ktorí sa ukrývajú za neuveriteľným štatistickým údajom, že Slovensko v čase najväčších migračných vĺn opustila tretina národa. Nazerá na ľudské osudy, ťažké rozhodnutia opustiť vlasť, prekážky a výzvy života v zahraničí a zároveň kniha pomáha oceniť význam udržiavanie tradícií a slovenskej identity, ktorých sa vysťahovalci húževnato držali a držia dodnes.

Na Slovensku sa týmto dejinám stále nedostáva dosť pozornosti a na vysťahovalcov, ktorí sa usadili v Novom svete, a ich potomkov sa takmer zabudlo. Geopolitické okolnosti po druhej svetovej vojne výrazne obmedzili kontakt Slovenska so Slovákmi v Novom svete. Dnes pociťujeme dôsledky umelého prerušenia tohto puta. Napriek tomu, že história Slovenska je históriou migrácie, na Slovensku v tomto smere prevláda neznalosť a nezáujem, čo prispieva k oslabovaniu väzby medzi početnou slovenskou diaspórou v zahraničí a Slovenskom.

Na druhej strane je rastúci záujem potomkov vysťahovalcov o krajinu predkov a slovenské korene.
Slovensko-anglická kniha je určená tak pre Slovákov, ako i potomkov vysťahovalcov žijúcich v zahraničí. Populárne-náučná publikácia bude svojim zhotovením a jazykom dostupná a pútavá pre bežného čitateľa. Bilingválny text doplnia fotografie a originálne ilustrácie.

Súčasťou projektu sú aj webináre, ktoré podporia viditeľnosť projektu doma aj v zahraničí. Podľa vývoja pandemickej situácie budú do osvetových aktivít projektu zahrnuté aj prezentácie doma a v zahraničí.

Očakávaný prínos projektu

Knižný projekt Slovenskí vysťahovalci v Novom svete je prostriedkom popularizovania témy vysťahovalectva na Slovensku. Zároveň prispeje k vzájomnému zbližovaniu sa Slovenska a početnej slovenskej diaspóry v zahraničí, najmä potomkov slovenských migrantov v Severnej Amerike.

Pútavé spracovanie, osobné príbehy ľudí, ktorí vysťahovalectvo zažívali rôznymi spôsobmi, fotografie a ilustrácie robia z knihy atraktívny materiál pre bežného čitateľa. Prínos projektu spočíva vo vzbudzovaní záujmu o vysťahovalectvo a vysťahovalcov, ktorí sa nájdu takmer v každej rodine na Slovensku.

Dodatočné informácie

Vyjadrenie Martina Javora, PhD. odborníka na migráciu k projektu :

Týmto potvrdzujem, že Dr. Zuzana Palovič je expertom na tému migrácie. Je autorkou niekoľkých odborných článkov a zakladateľkou platformy Global Slovakia. Je uznávanou autoritou v rôznych diskusiách na tému euroatlantickej migrácie. Chystaný projekt Slovak Settlers to the New World je významným míľnikom, ktorý prispeje k zlepšeniu informovanosti na Slovensku o slovenskej diaspóre najmä v Severnej Amerike, ale i inde.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 800 € 0 € 246,15 € 3,20 € -

Žiadosť číslo 0930/SK/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - 25 originálnych ilustrácií

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Slovenská republika Slovenskí osadníci v Novom svete / Slovak Settlers to the New World - od 2.1.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Slovenská republika Scénický program „Obrazy z Dolnej zeme“ na ceste za krajanmi - od 9.9.2022 do 31.10.2022

Slovenská republika Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023 - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Slovenská republika Elektronické predplatné a prístup do archívu časopisu Krásy Slovenska pre Slovákov žijúcich v zahraničí - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Slovenská republika LADISLAV KUBALA - svetobčan - od 1.6.2022 do 30.11.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 8.1.2022 do 8.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 9.1.2022 do 9.12.2022

Slovenská republika Tradičný odev Slovákov v Iloku - vydanie knihy - od 1.3.2022 do 20.12.2022

Slovenská republika Detská rozhlasová relácia Fun Rabe - od 10.1.2021 do 29.12.2022

Slovenská republika Nákup vybavenia pre klubové priestory - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika iCan kids - hybridný klub iCan - 2. ročník - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika 365 rozprávkových dní - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Časopis Fajauka - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Divadelné predstavenie s názvom: Ci hutorim, ty vole! - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ferdinand DAUČÍK - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika DOLNÁ ZEM MOJA - produkcia filmu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Flora Arvensis 1822 - od 25.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika S batohom po Slovensku - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Čudesá spod Tatier - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prvý Slovák na Hollywoodskom inštitúte v Los Angeles, USA! - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Osveta do sveta - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bilingválne, slovensko-hebrejské ilustrované knihy - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Klubové priestory Spolku Slovákov z Bulharska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bibliografická databáza slovenskej dolnozemskej historiografie - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com