Tešíme sa z Vianoc

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.9.2022 do 15.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

S cieľom edukovať deti o kráse a význame bohatstva ľudovej tradície plánujeme dielne Tešíme sa z Vianoc, na ktorých by sa deti učili o zvykoch a obyčajoch spätých s príchodom Vianočných sviatkov, tiež súvisiace detské riekanky, pranostiky, hry ako aj piesne. Totiž veľa detí a mládeže kresťanské sviatky oslavuje podľa toho, čo vidia v televízii alebo na sociálnych sieťach, teda preberajú zvyky iných národov, čím odumierajú naše vlastne zvyky a obyčaje a tým aj kus našej identity a svojskosti. Záverom projektu bude nainštalovaná výstava K Vianociam, na ktorej budeme verejnosti prezentovať výsledok dielní a verejný kultúrno-umelecký program, v ktorom bude zhrnuté to, čo sme sa na dielňach naučili.

Očakávaný prínos projektu

Edukácia účinkujúcich a obecenstva v zachovávaní zvykov a obyčajov, ktoré sú späté s vianočnými sviatkami, ale aj s predvianočným obdobím: Mikuláš, Lucka, aby sme oživili tradície, ktoré sú charakteristikou našej identity a svojskosti a majú význam pre ich udržiavanie a zachovanie u detí a mládeže.

Dodatočné informácie

Projekt by sme zrealizovali v spolupráci so Združením Detí s osobitnými potrebami MY a s detskou skupinou Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 300 € 0 € 76,67 € 5,75 € -

Žiadosť číslo 0560/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - darčeky pre všetky účinkujúce deti

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com