Nákup vybavenia - fotografického aparátu

 

Organizátor

Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 2.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

20

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup vybavenia - fotografického aparátu pre archivovanie fotografií z aktivít spolku ako aj pre prípravu fotografických dielní pre amatérov.

Očakávaný prínos projektu

Kvalitné fotografie pre archív, pre správy realizovaných projektov, príprava pre realizáciu dielní fotografovania.
Zväčšiť záujem u mladých o fotografovanie prevažne záberov z prostredia, dedinské motívy, polia, príroda, aby si všímali svoje prostredie čím by sme podnieťovali ekologické rozmýšľanie mladých a prebudili záujem o zaznamenávanie starožitností, krásy starých domov..

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 0 € 300,00 € 75,00 € -

Žiadosť číslo 0757/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Cibrenie prednesu - od 5.8.2023 do 5.10.2023

Srbsko Čítaj a uplatňuj! - od 10.9.2023 do 5.10.2023

Srbsko Pouličný beh Dr.Janka Bulíka - od 2.10.2023 do 6.10.2023

Srbsko Starý nábytok v novom rúchu - od 12.5.2023 do 6.10.2023

Srbsko Dielne výroby pletených nádob z trstiny - od 10.9.2023 do 10.10.2023

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 2.5.2023 do 10.10.2023

Srbsko Druhý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.10.2023 do 10.10.2023

Srbsko Výtvarná kolónia v Dobanovciach - od 1.9.2023 do 15.10.2023

Srbsko Podpora vzdelávania v slovenskom jazyku na stredných školách v Srbsku na rok 2023/2024 - od 1.8.2023 do 15.10.2023

Srbsko Zachovávame tradíciu 2 - od 1.9.2023 do 15.10.2023

Srbsko Rekonštrukcia a sanacia slov.ev.kostola v Kovačici - I fáza - od 22.5.2023 do 18.10.2023

Srbsko Edukačná učebňa - od 15.8.2023 do 19.10.2023

Srbsko Výmenný zájazd Komorného zboru Musica viva do Vranova nad Topľou, Slovenká republika - od 1.10.2023 do 22.10.2023

Srbsko Zachovávanie dlhotrvajúcej spolupráce medzi gymnáziami v Báčskom Petrovci a v Nitre - od 29.9.2023 do 29.10.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Vypracovanie projektovej dokumentácie otvoreného amfiteátra a sprievodného obsahu v Padine, - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Školské vchodové dvere - od 1.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Dielne keramiky: zadováženie kolesa na točenie keramických predmetov a potrebného náčinia pre dielne - od 1.7.2023 do 30.10.2023

Srbsko Úprava a rekonštrukcia Tradičnej slovenskej izby v Národnom múzeu v Zreňanine - od 1.3.2023 do 30.10.2023

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2023 do 30.10.2023

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 25.6.2023 do 30.10.2023

Srbsko Môj život, moje remeslá patria môjmu Slovensku. - od 31.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Slováci v Bielom Blate - 140. rokov od prisťahovania - od 15.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Súpis hrobov na slovenskom cintoríne v Laliti - od 7.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Cestovné trovy pre Komorný zbor Zvony - Účasť na kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike v roku 2023 - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Kultúrno-umelecký program Jesenné listy - od 1.10.2023 do 31.10.2023

Srbsko Slávnostná akadémia pri príležitosti 217 výročia príchodu Slovákov do Padiny. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Vytvorenie webovéj stránky vo funkcii informačného portálu - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Posilnenie neformálneho vzdelávania Slovákov a zapájanie sa detí a mládeže do vzdelávacích aktivít. - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Konferencia k výročiu 180.rokov kodifikácie slovenského jazyka. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Deti a mládež ZŚ Ľudovíta Štúra ŠTÚROVCOM. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Líčenie exteriéru a interiéru budovy KUS Zvolen - od 1.7.2023 do 31.10.2023

Srbsko Ľudové piesne Slovákov na Dolnej zemi - od 1.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Kysáčanom k jubileu - kultúrno-umelecký program venovaný 250. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.10.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výstava dokumetárnych dokladov - Kniha a rodisko - od 1.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Literárny, výtvarný a multimediálny súbeh o významných osobnostiach vojvodinských Slovákov - od 2.10.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov - od 15.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Koncertné oblečenie pre členov Komorného zboru Zvony - od 1.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Tradičné selenčské remeslá - od 7.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Unapred doživotan, čovek iz svenemira (1921-1997) - od 1.8.2023 do 1.11.2023

Srbsko Martin Prebudila: BEZ KOREŇOV NEMOŽNO VZLIETNUŤ – Fikcie a fakty Miroslava Demáka - od 2.1.2023 do 2.11.2023

Srbsko 75. rokov KOS Jednota Hložan - od 19.9.2023 do 4.11.2023

Srbsko Bábkarsky workshop a osvojenia si bábkarských zručností - od 7.5.2023 do 4.11.2023

Srbsko Ozveny - od 1.9.2023 do 14.11.2023

Srbsko Dielne výroby keramických úžitkových predmetov - od 15.8.2023 do 15.11.2023

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2023 do 15.11.2023

Srbsko Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia - od 1.9.2023 do 15.11.2023

Srbsko Literárna pozostalosť Samuela Boldockého - od 20.3.2023 do 20.11.2023

Srbsko Dielne výroby keramických úžitkových predmetov - od 15.8.2023 do 20.11.2023

Srbsko Zabezpečenie a inplementácia slovenského hudobného nástroja - Fujary - od 15.5.2023 do 23.11.2023

Srbsko Popularizácia slovenských turistických zaujímavostí v našom prostredí - Navštív ma! - od 21.6.2023 do 23.11.2023

Srbsko Tradičná technika vypletania štrikancov v obci Selenča (Srbsko) - od 1.3.2023 do 25.11.2023

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 26.7.2023 do 29.11.2023

Srbsko Národnostná rada s Vami a pre Vás - od 23.5.2023 do 29.11.2023

Srbsko Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP - od 1.6.2023 do 29.11.2023

Srbsko Tradičná svadba Slovákov v Pivnici - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Pro Cultura Slovaka - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Renovácia kancelárskych priestorov - od 1.2.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com