Spolu na javisku (i mimo neho!) - XIII. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov

 

Miesto realizácie

Sarvaš, Maďarsko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.10.2022 do 16.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V novembri 2008 sa v zmysle návrhu a rozhodnutia zástupcov Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska konalo prvé medzinárodné stretnutie slovenských ochotníckych divadiel z týchto krajín (a Slovenska) pod názvom Spolu na javisku (aj mimo neho), ktoré sa dožilo už dvanástich ročníkov. Žiaľ, v roku 2020 sme podujatie kvôli pandémii museli zrušiť, resp. vynechať. Zástupcovia troch dolnozemských krajín podporili usporiadanie festivalu i na poslednom medzištátnom rokovaní v Hložanoch a rozhodnutie opäť zakotvili v Dohode o spolupráci. Divadelná prehliadka sa doteraz vždy konala v priestoroch Divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši. V rámci uplynulých ročníkov sa predstavili divadelné súbory zo Slovenska, Rumunska, Srbska a z Maďarska. Okrem ústredného programu býva v rámci prehliadky možnosť na neoficiálne, ale aj oficiálne stretnutie – informačné rokovanie jednotlivých súborov. Vychádzajúc z doterajších výsledkov prehliadky, ale aj nárokov na ňu radi by sme ju usporiadali aj v roku 2022, pôjde už o 13. takéto stretnutie. Plánujeme prijať, resp. uviesť predstavenia 6-7 ochotníckych, ale aj poloprofesionálnych divadelných súborov. V tejto chvíli ešte nie je rozhodnutie o konkrétnych účastníkoch, avšak nakoľko záujem zo strany súborov je naozaj veľký, veríme, že sa nám program opäť podarí bohato naplniť. V každom prípade – aj v rámci dohody a samotného zámeru prehliadky - to budú zase súbory z vyššie uvedených štátov. Predbežný plán prehliadky je podobný ako v uplynulých rokoch: v piatok, 14. októbra príchod súborov, skúšky večerných predstavení, večer vystúpenie miestneho slovenského divadla (Divadlo Cervinus), resp. Slovenského divadla Vertigo. V sobotu, 15. okt. dopoludnia stretnutie účastníkov na rozhovore o najnovšom vývoji divadla na Dolnej zemi, detské – mládežnícke predstavenia, skúšky predstavení, popoludní dve, resp. tri predstavenia, večer spoločné posedenie. V nedeľu doobeda skúšky, jedno predstavenie, prípadne návšteva miestnych pozoruhodností, popoludní jedno predstavenie. Predbežne počítame spolu s 50-timi osobami: vystupujúcimi, technikou a sprevádzajúcimi. V tomto momente je naozaj ťažké písať o konkrétnych vystupujúcich, všetko závisí aj od pandemickej situácie, od toho, ako sa súbory môžu pripraviť a skúšať, ako sa bude vyvíjať ich program, repertoár. V každom prípade chceme pozvať divadlá zo Slovenska, Srbska, Rumunska - a podľa možnosti aj slovenské divadlo z Čiech, resp. z Poľska.Podujatie by sme tak ako doposiaľ radi usporiadali v sarvašskom umeleckom stánku Cervinus Teátrum, kde je k dispozícií veľká i komorná divadelná sála.

Očakávaný prínos projektu

Sme tej mienky, že divadelné stretnutie má neoceniteľný význam tak z hľadiska medzinárodnej kultúrnej výmeny, ako aj pre rôznorodosť ponuky. Je tu priestor pre prezentáciu slovenskej divadelnej kultúry v tom-ktorom štáte, pre posilnenie medziľudských vzťahov predovšetkým na báze umeleckej. A čo je snáď najdôležitejšie, je tu priestor pre posilnenie národnej uvedomelosti a príslušnosti k materskému slovenskému národu. Sme presvedčení o tom, že účasť na prehliadke Spolu na javisku je inšpiráciou k ďalšiemu napredovaniu na ceste k slovenskému divadlu. Nesmieme zabúdať ani na aspekt jazykový, ktorý je takisto veľmi dôležitý. Podujatie sa teší obľube tak u miestnych obyvateľov, ako u obyvateľov okolitých dedín. Vo veľkom počte ho navštevujú žiaci miestnej slovenskej školy, evanjelického gymnázia, ale aj miestneho spolku Vernosť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 1 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 0 € 44,00 € 7,33 € -

Žiadosť číslo 0491/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com