Spolu na javisku (i mimo neho!) - XIII. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov

 

Organizátor

Slovenské divadlo Vertigo

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Sarvaš, Maďarsko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.10.2022 do 16.10.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.1. Kultúrne podujatia

Očakávaný prínos projektu

Sme tej mienky, že divadelné stretnutie má neoceniteľný význam tak z hľadiska medzinárodnej kultúrnej výmeny, ako aj pre rôznorodosť ponuky. Je tu priestor pre prezentáciu slovenskej divadelnej kultúry v tom-ktorom štáte, pre posilnenie medziľudských vzťahov predovšetkým na báze umeleckej. A čo je snáď najdôležitejšie, je tu priestor pre posilnenie národnej uvedomelosti a príslušnosti k materskému slovenskému národu. Sme presvedčení o tom, že účasť na prehliadke Spolu na javisku je inšpiráciou k ďalšiemu napredovaniu na ceste k slovenskému divadlu.

Charakteristika projektu

V novembri 2008 sa v zmysle návrhu a rozhodnutia zástupcov Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska konalo prvé medzinárodné stretnutie slovenských ochotníckych divadiel z týchto krajín (a Slovenska) pod názvom Spolu na javisku (aj mimo neho), ktoré sa dožilo už dvanástich ročníkov. Žiaľ, v roku 2020 sme podujatie kvôli pandémii museli zrušiť, resp. vynechať. Zástupcovia troch dolnozemských krajín podporili usporiadanie festivalu i na poslednom medzištátnom rokovaní v Hložanoch a rozhodnutie opäť zakotvili v Dohode o spolupráci. Divadelná prehliadka sa doteraz vždy konala v priestoroch Divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši. V rámci uplynulých ročníkov sa predstavili divadelné súbory zo Slovenska, Rumunska, Srbska a z Maďarska. Okrem ústredného programu býva v rámci prehliadky možnosť na neoficiálne, ale aj oficiálne stretnutie – informačné rokovanie jednotlivých súborov. Vychádzajúc z doterajších výsledkov prehliadky, ale aj nárokov na ňu radi by sme ju usporiadali aj v roku 2022, pôjde už o 13. takéto stretnutie. Plánujeme prijať, resp. uviesť predstavenia 6-7 ochotníckych, ale aj poloprofesionálnych divadelných súborov. V tejto chvíli ešte nie je definitívne rozhodnuté o konkrétnych účastníkoch, avšak nakoľko záujem zo strany súborov je naozaj veľký, veríme, že sa nám program opäť podarí bohato naplniť. V každom prípade – aj v rámci dohody a samotného zámeru prehliadky - to budú zase súbory z vyššie uvedených štátov. Radi by sme privítali Divadlo Actores z Rožňavy, Divadlo mladých Šesť Pé z Partizánskeho, Divadlo "A" a Divadlo Shanti z Prievidze, divadelný súbor z Nadlaku, súbor z Vojvodiny pozveme na základe odporúčania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zo Srbska. Predbežný plán prehliadky je podobný ako v uplynulých rokoch: v piatok, 14. októbra príchod súborov, skúšky večerných predstavení, večer vystúpenie miestneho slovenského divadla (Divadlo Cervinus), resp. Slovenského divadla Vertigo. V sobotu, 15. okt. dopoludnia stretnutie účastníkov na rozhovore o najnovšom vývoji divadla na Dolnej zemi, rozmýšľame aj o takpovediac detskom – mládežníckom predpoludní, skúšky predstavení, popoludní dve, resp. tri predstavenia, večer spoločné posedenie. V nedeľu doobeda skúšky, jedno predstavenie, prípadne návšteva miestnych pozoruhodností, popoludní jedno predstavenie. Predbežne počítame spolu s 50-timi osobami: vystupujúcimi, technikou a sprevádzajúcimi. Podujatie by sme tak ako doposiaľ radi usporiadali v sarvašskom umeleckom stánku Cervinus Teátrum, kde je k dispozícií veľká i komorná divadelná sála.

Dodatočné informácie

Nesmieme opomenúť ani jazykový prínos tohto podujatia, veď uvádzané predstavenia sú prezentované výlučne v slovenskom jazyku, čo je v mnohých prípadoch pohnútkou k návšteve divadelnej produkcie.
Podujatie sa teší obľube tak u miestnych obyvateľov slovenskej národnosti, ako aj u obyvateľov okolitých dedín. Vo veľkom počte ho navštevujú žiaci miestnej slovenskej základnej školy, evanjelického gymnázia, ale aj miestneho spolku Vernosť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 1 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 1 500 € 44,00 € 7,33 € 0,0150 €

Žiadosť číslo M111/HU/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M111/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Maďarsko Dobrí apeťík!....sárma, láska, Čaba - od 1.5.2022 do 2.10.2022

Maďarsko Modernizácia školského areálu slovenskej školy - od 3.4.2022 do 30.10.2022

Maďarsko Slovenská Čaba...Náš Ondriš - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Anton Straka - najväčší slovenský architekt Dolnej zeme - od 1.6.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Svadobné zvyky slovákov v Šóškúte - od 1.1.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Prezentácia učebnej pomôcky - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Maďarsku - od 1.10.2022 do 20.11.2022

Maďarsko Prenosné drevené výstavné panely - od 15.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Návšteva rodiska Jozefa Viktorína - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Nákup rovnošiat pre spevácky zbor Ozvena - od 20.1.2022 do 30.11.2022

Maďarsko „Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Čítaj a spoznávaj slovenskú literatúru - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov - od 15.3.2022 do 1.12.2022

Maďarsko Prístavba polootvorenej stodoly - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov - od 1.5.2022 do 21.12.2022

Maďarsko Festivaly a národnostné kvalifikačné súťaže Folklórneho spolku Furmička - od 1.5.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Vydanie knihy: Tradícia kulinárskej kultúry v románoch Pála Závadu - od 2.1.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydanie časopisu Pilíšan(ka) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykový kurz pre dospelých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko XX. Národnostný deň v Rétšágu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Už cez Ečer... Vydanie nosiča zvukového záznamu - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Ja Jánošík - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náš Kalendár 2023 - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Slovenského seniorátu v Rumunsku - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti - LuDo - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Bezpečnostná premávka detí - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Mapa Slovenská Budapešť na internete - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko vydanie publikácie Svadobné zvyky Slovákov v Šóškúte - od 17.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Webová stránka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obnova webovej stránky Ľudových novín www.luno.hu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykovy kurz v Bükkszentkereszte - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Matrika Békéšskej Čabe, Slovenského Komlóša, Ambrózky, Malého Kereša a Veľkého Bánhedeša - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 15-ročné jubileum založenia Kultúrneho spolku pre Mlynky v Mad'arsku (2007-2022) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vytvorenie webovej stránky Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz trochu inak - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti Športového a kultúrneho spolku Pilíš - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com