Kúpa tlačiarne za potreby MOMS Kysáč

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kysáč

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kysáč

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

850

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Tlačiareň budeme používať pre naše potreby, ktoré konáme aj v rámci aktivít do ktorých sme zapojení, v roku 2022, keď mesto Nový Sad stáva sa strediskom európskej kultúry. Obec Kysáč a MOMS Kysáč ako jediná slovenská osada v rámci mesta Nový Sad, zaradená je do početných akcií v rámci programov, ktoré mesto Nový Sad organizuje aj v bciach prináležiacich mestu, kde žijú a pracujú obivatelia národnostných menšín.

Očakávaný prínos projektu

zefektívnenie činnosti MOMS Kysáč v nadveznosti s jeho členmi.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
520 € 0 € 104,00 € 0,61 € -

Žiadosť číslo 0234/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com