Dni Pivnice 2023

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.6.2023 do 2.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

zaznamenávanie Dní Pivnice kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami

Očakávaný prínos projektu

prínos k zachovaniu slovenského (pivnického)kultúrneho dedičstva, slovenského jazyka, pivnického západoslovenského nárečia, tradícií, obyčajov, krojov. Oživený a obohatený kultúrny život osady. Spoznávanie minulosti osady a jej obyvateľov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 1 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 700 € 15,00 € 2,00 € 0,0405 €

Žiadosť číslo 0830/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0830/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com