Obrázkovo

 

Organizátor

Združenie Korab (cirkevná škôlka)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákupom kvalitnejšieho foto aparátu a príslušného vybavanie, by sme obrazmi a nahrávkami rozvinuli predstavivosť u detí, a našu prácu tiež zverejnili.

Očakávaný prínos projektu

Vybavenie bude viac účelové a tiež sa bude používať pri verejnom vystúpení, programoch a oslavách. Naše oslavy sú veľmi navštívené a zúčastňujú sa mnohí rodinní príslušníci. Tak sa naša práca zviditeľňuje a slovenský jazyk pestuje od malých nôh. Našim cieľom je zaujať deti a kreatívne využiť modernejšiu technológiu. Pretože človek keď vidí, tak si viacej zapamätá.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 5 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 0 € 15,00 € 3,00 € -

Žiadosť číslo 0950/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com