Tradičné selenčské remeslá

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry v Selenči

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.5.2023 do 1.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Prezentovanie techniky štrikovania ženskej obuvi ku selenčskému kroju na dielniach

Očakávaný prínos projektu

- zachovanie starého remesla

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 530 € 700 € 51,00 € 6,38 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0724/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0724/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com