Z pera hložianských autorov

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

700

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MOMS Hložany plánuje uskutočniť literárny večierok venovaný peknému písanému slovu. Je to podujatie, ktoré sa po prvýkrát v Hložanoch uskutočnilo v roku 2015. Hlavným cieľom tohto podujatie nám je zoskupiť Slovákov všetkých vekových kategótií, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venujú písaniu prozy alebo poézie a nemali doposiaľ možnosť svoje výtvory predstaviť potenciálnym čitateľom a širokému auditóriu.

Očakávaný prínos projektu

umožniť afirmáciu mladých nádejných slovenských spisovateľov

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
750 € 300 € 50,00 € 1,07 € 0,0071 €

Žiadosť číslo 0516/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0516/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com