Pokrytie časti nárastu cien energií a kúpa a inštalácia dataprojektoru

 

Organizátor

Slovensko - český klub, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Česká republika

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20 000

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

V časti projektu "Pokrytie časti nárastu cien energií" ide o nárast cien plynu a elektrickej energie v Slovenskom dome v Prahe, plynom sa v ňom kúri, elektrická energia sa využíva aj na vzduchotechniku v podzemných priestoroch. V súčasnosti je záloha na plyn 12.700,- Kč mesačne, na elektrinu 8.390,- Kč mesačne (v prepočte na rok 253.080,- Kč, čo je viac než 10.000 eur), čo je celkovo na úrovni dvojnásobku, než s čím sme kalkulovali, a čo zásadne ohrozuje prevádzku zariadenia.
V časti "Kúpa a inštalácia dataprojektoru" ide o riešenie havarijnej situácie. Dataprojektor, ktorý sme používali (najmenej 4-5 x mesačne, vrátane premieraní celých filmov), doslúžil a neoplatí sa ho podľa vyjadrenia servisnej firmy opravovať.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu je udržanie činnosti kultúrneho centra Slovákov v ČR - Slovenského domu v Prahe, čo je zásadným príspevkom k udržaniu identity Slovákov v ČR.

Charakteristika projektu

V časti projektu "Pokrytie časti nárastu cien energií" ide o nárast cien plynu a elektrickej energie v Slovenskom dome v Prahe, plynom sa v ňom kúri, elektrická energia sa využíva aj na vzduchotechniku v podzemných priestoroch. V súčasnosti je záloha na plyn 12.700,- Kč mesačne, na elektrinu 8.390,- Kč mesačne (v prepočte na rok 253.080,- Kč, čo je viac než 10.000 eur), čo je celkovo na úrovni dvojnásobku, než s čím sme kalkulovali, a čo zásadne ohrozuje prevádzku zariadenia. Požadovaná dotácia je na úrovni tretiny tejto sumy, 3.300,- eur.
V časti "Kúpa a inštalácia dataprojektoru" ide o riešenie havarijnej situácie. Dataprojektor, ktorý sme používali (najmenej 4-5 x mesačne, vrátane premieraní celých filmov), doslúžil a neoplatí sa ho podľa vyjadrenia servisnej firmy opravovať, naviac šlo o zastaralé zariadenie bez bezdrátového pripojenia, dokonca s konektorom, ktorý už spravidla ani nepodporujú moderné notebooky a iné prístroje. Profesionálny dataprojektor, jeho nainštalovanie na strop vrátanre patričného držiaku, požadovaná dotácia 1.200,- eur.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 500 € 0 € 0,23 € 0,23 € -

Žiadosť číslo M214/CZ/2022 (M): Neschválená

Dôvod zamietnutia: Nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Iné - energie 3300 nákup a inšt. dataproj. 1200

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com