Detský folklorny súbor Sovička v Londýne-účasť na 23.ročníku Dni Slovenskej kultúry v Rijeke Chorvátsko

 

Miesto realizácie

Rijeka Chorvátsko

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.6.2023 do 25.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

16

Počet zasiahnutých

202 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Podpora a udržanie národnej identity DFS Sovička vo viacnárodnych rodinách prostredníctvom Slovenského folkloru a umeleckej tvorby.DFS Sovička je jediný viditeľný detský folklorny súbor vo Veľkej Británii.
Súbor sa zameriava na udržanie Slovenských ľudových zvykov a tradícii a ma deti vo veku od 6 do 17 rokov.Reprezentácia Slovákov žijúcich v UK na dňoch Slovenskej kultúry v Rijeke v Chorvátsku.

Očakávaný prínos projektu

Jeho hlavným účelom je podpora a udržanie národnej identity u detí a mládeže vo viac národnostných rodinách prostredníctvom slovenského folkloru a umeleckej tvorby.
Zdokonaľovanie slovenského jazyka je docielené u detí zábavnou formou detských hier, spevov,tancov, riekankami a vinšami ako aj správneho prejavua rozšírenie slovenskej zásoby a komunikácie u detí.
Osveta slovenského folklorizmu v zahraničí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 561 € 0 € 660,06 € 0,05 € -

Žiadosť číslo 0172/GB/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com