Deň slovenského jazyka v Podgorici

 

Miesto realizácie

Podgorica

Čierna Hora

Dátum realizácie

od 26.9.2020 do 28.9.2020

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

26.9.2020 bude Deň európskych jazykov. V tej súvislosti pripravujeme
program pre verejnosť v slovenčine s cieľom propagácie slovenského jazyka.
Deti Základných a stredných škôl pripravia program v slovenčine pre verejnosť.
Na program budú pozvaný minister školstva Čiernje Hory, veľvyslanec SR v Čiernej Hore,
krajania, médiá, medzinárodné organizácie (OSCE, OSN. EU).
Okrem detí zo škôl z Čiernej Hory, vystúpia aj hostia zo Srbska, Chorvátska, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny.

Očakávaný prínos projektu

V celoštátnych médiách bude spropagované toto podujatie- Deň slovenského jazyka.
Zviditeľní sa slovenský jazyk, Slovensko a Slováci žijúci v zahraničí.

Dodatočné informácie

Projekt je medzinárodného charakteru, lebo máme zapojené okrem krajanov z Čiernej Hory aj krajanov
zo Srbska, Chorvátska, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 950 € 1 000 € 39,00 € 3,90 € -

Žiadosť číslo 0272/ME/2020 (R): Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;fotografie;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0272/ME/2020

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com