Letná škola slovanskej vlastivedy

 

Miesto realizácie

Podgorica, Medun, Ubli, Orahovo, Herceg Novi

Čierna Hora

Dátum realizácie

od 1.7.2018 do 30.9.2018

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom je vzdelávanie mladej generácie a vštepovanie základov o jazyku a kultúre Slovenska. Pod odborným pedagogickým vedením priblížiť deťom a mládeži slovenskú kultúru, zvýšiť slovenské povedomie a zlepšiť znalosti slovenského jazyka a literatúry deťom a mládeže z Čiernej Hory. Výučba bude zameraná na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom jazyku a oboznámenie sa zo slovenskou vlastivedou a kultúrou. Prínosom štvrtého ročníka školy budú nové vedomosti pre účastníkov. Okrem iného príde k interakcii detí a mládeže s prednášateľmi a k formovaniu nových priateľstiev medzi účastníkmi školy z viacerých krajín. Vyučovanie bude mať tri moduly: 1. Vlastiveda (Dejiny Slovákov), 2. Kultúra (folkór), 3. Slovenský jazyk. Prednášatelia budú: Helena Ľos Ivoríková, Viliam Komora, Ján Slávik, Jana Kopčoková Gániová a iní.

Očakávaný prínos projektu

Projekt je predovšetkým určený potomkom slovenskej komunity v Čiernej Hore, ale aj slovenskému zahraničiu, keďže sa očakáva aj účasť detí krajanov zo Srbska, Ukrajiny, Maďarska a Írska. Touto formou sa mládež slovenského zahraničia oboznámi so Slovenskom a s dejinami Slovákov.

Dodatočné informácie

Cieľová skupina: slovenská komunita žijúca v Čiernej Hore, deti a mládež od 4 do 18 rokov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 2 000 € 200,00 € 20,00 € -

Žiadosť číslo 0038/ME/2018 (R): Podporená

Požadované položky: Prenájom priestorov, vrátane prevádzkových nákladov Ubytovanie frekventantov a prednášajúcich Cestovné náklady pre prednášajúcich Materiály pre účastníkov: obaly, perá, papier, náplne do kopírky, USB kľúče, učebnice

Schválené položky: Prenájom priestorov, vrátane prevádzkových nákladov Ubytovanie frekventantov a prednášajúcich Materiály pre účastníkov: obaly, perá, papier, náplne do kopírky, USB kľúče, učebnice

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0038/ME/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com