Den otcov

 

Miesto realizácie

Podgorica, mestský štadión

Čierna Hora

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 18.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Na Deň otcov dňa 18. júna 2023 sa medzi otcami a synmi a medu otcami a dcérami odohrá benefičný futbalový zápas so sprievodným kultúrnym podujatím. Po zápase bude ľudová veselica a koncert. Budú sa spievať slovenské piesne. Koncertovať budú Pazovskí kocúri zo Stará Pazova, Srbsko. Tým pádom týmto projektom sa zviditeľní slovenská komunita. Po zápase bude ľudová veselica za prítomností médií. Na podujatí bude ocenení aj najlepší otec. Bude odovzdávaný Diplom.

Očakávaný prínos projektu

Benefičný futbalový zápas ma za ciel urobiť team building medzi členmi CSP, medzi Slovákmi zijucimi v Čiernej Hore. NA Deň otcov bude po zápase kultúrne podujatie. Po zápase bude ľudová veselica a koncert. Budú sa spievať slovenské piesne. Koncertovať budú Pazovskí kocúri. Tým pádom sa zviditeľní slovenská komunita. Po zápase bude ľudová veselica za prítomností médií. Na podujatí bude ocenení najlepší otec.
Diplom pre najlepšieho otca udelí najlepšia Slovenka v Čiernej Hore a na Diplome bude logo ÚSŽZ ako sponzora podujatia Dňa otcov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 500 € 20,00 € 5,00 € -

Žiadosť číslo 0820/ME/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0820/ME/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora

Den otcov - od 1.6.2023 do 18.6.2023

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Slovenská ľudová ornamentika na šatách - od 1.5.2023 do 1.9.2023

Slovenská vlastiveda - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Slovák, Slovenka - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com