Od Jadrana k Dunaju

 

Miesto realizácie

Bratislava

Čierna Hora Čierna Hora

Dátum realizácie

od 19.9.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

3

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Návšteva delegácie Slovákov z Čiernej Hore v Bratislave.

Očakávaný prínos projektu

Delegácia sa aktívne zúčastní na Stálej konferencii s konkrétnimi návrhmi a konkrétnou SWOT analýzoum a platformou na rozvoj nových - malých komunít Slovákov v zahraničí.

Dodatočné informácie

Spolok Slovákov z Čiernej Hory sa pravdielne zúčastňuje na Stálej konferencii od založenia spolku v roku 2007. Zúčastnili sa v roku 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. O tom svedčia aj publikované Závery v ktorých máme text nášho predstaviteľa.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 100 € 0 € 366,67 € 7,33 € -

Žiadosť číslo 0303/ME/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com