Propagačné a reklamné materiály pre FS Ostroha

 

Organizátor

Folklórny súbor Ostroha

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko, Čína, Írsko

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Od svojho založenia sa FS Ostroha zúčastnil mnohých vystúpení v Írsku a na Slovensku, ale aj na festivaloch a reprezentačných a kultúrnych podujatiach v rôznych štátoch sveta.

Prostrednictvom reklamných a propagačných materiálov (napríklad brožúry, knihy o Slovensku, kalenáre, ... ) chce súbor prezentovať a šíriť slovenské ľudové zvyky a tradície po celom svete. Tieto materiály pomáhajú zviditeľniť a propagovať rodnú krajinu - Slovenskú republiku. Vďaka súborovým tričkám, košeliam a mikinám členovia pútaju pozornosť, čím sa zvyšuje záujem o Slovensko.

Na kultúrnych podujatiach sú častokrát potrebné aj rekvizity, ktoré obohacujú vystúpenia.

Tlačiareň je potrebná pre administratívu (tlačenie projketov, faktúr, ...).

Očakávaný prínos projektu

Reklamné, propagačné materiály a oblečenie súboru sú pre členov nesmierne potrebné a mnohokrát sa využili pri podujatiach na Slovensku, v Írsku, Mexiku, Kanade, Číne, Francúzku, Belgicku, Čile či Peru. Súboru veľkou mierou pomáhajú reprezentovať krajinu, tradície a tak vzbudiť záujem navštíviť Slovenskú republiku a tým prispieť k zvýšeniu cestovného ruchu. Veľká časť týchto materiálov pochádza hlavne od slovenských ľudových remeselníkov čo prispieva k podpore a zachovaniu slovenského remesla.

Tlačiareň pomôže urýchliť proces pri posielaní žiadostí o dotácie, tlačení faktúr a inej administratívnej činnosti.

Podobné aktivity

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 210 € 0 € 207,00 € 0,62 € -

Žiadosť číslo 0416/IE/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Írsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com