15. výročie založenia FS Ostroha

 

Organizátor

Folklórny súbor Ostroha

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dublin

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 21.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Náklady spojené s prenájmom priestorov na galaprogram a pohostením pre hostí.

Očakávaný prínos projektu

15. výročie je ešte väčším úspechom pre súbor, keďže viac ako polovica jeho zakladajúcich členov sa vrátila na Slovensko, no vďaka organizovaniu rôznych akcií sa pridali noví členovia a súbor aj naďalej funguje. Aj vďaka takýmto vystúpeniam sa podarí pritiahnuť nových ľudí, ktorí budú naďalej šíriť dedičstvo nášho národa. Pod záštitou slovenskej ambasády v Dubline na galaprogram budú pozvaní aj zástupcovia ambasád iných krajín, a tak krásu slovenského folklóru a tradícií spoznajú aj iné národnosti.
Folklór je najväčšia kultúrna hodnota národa, nenechajme ho odísť do zabudnutia!

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 5 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 350 € 3 500 € 167,00 € 16,70 € 0,1591 €

Žiadosť číslo 0768/IE/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0768/IE/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Írsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com