Výstava slovenského maliara a grafika Karola Ondreičku

 

Miesto realizácie

Arzier-Muids pri Ženeve

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 17.9.2022 do 15.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Výstava slovenských maliarov alebo grafikov pre propagáciu hlavne medzi medzi slovenskými a českými
krajanmi žijúcimi vo Švajčiarsku.

Očakávaný prínos projektu

Šírenie vedomosti o Slovenskom umení, najmä maliarov a grafikov, medzi Slovenskými a Českými krajanmi ale aj medzi inými národnosťami, najmä Švajčiarov a Francúzov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 300 € 1 100 € 33,00 € 22,00 € 0,0440 €

Žiadosť číslo 0216/CH/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0216/CH/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com