Víkendové sústredenie za účelom naštudovania novej choreografie

 

Organizátor

Slovenský Folklórny Súbor Kolečko

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Miesto realizácie

Zürich

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

26

Počet zasiahnutých

26

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V roku 2021 sme získali dve nové choreografie spolu s hudobnými nahrávkami z oblasti Trenčína a Púchova. Tuto choreografiu ovláda naša tanečná vedúca. Našim cieľom je, aby sa tance naučilo čo najviac tanečníkov a aby sme ich mohli zaradiť do repertoáru. Keďže tance z týchto oblastí Slovenska v Kolečku ešte nemáme, bude to prijemné oživenie pre našich divákov.

Očakávaný prínos projektu

Našimi vystúpeniami a podujatiami chceme komunite krajanov predvádzať folklórne tradície a zvyky našich predkov, ktoré už vyše päť desaťročí FS Kolečko udržiava. Chceme ďalej rozširovať našu bohatú a pestrú ponuku tancov na rôzne príležitosti, či už pre celovečerný program alebo kratšie tanečné vložky ku čepčeniu na svadbách, či oslavách. Toto cestou chceme publiku vo Švajčiarsku priblížiť rôznorodosť, bohatosť a krásu slovenskej ľudovej kultúry.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 500 € 38,46 € 38,46 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0043/CH/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0043/CH/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Folklór a tradície

Švajčiarsko Víkendové sústredenie za účelom naštudovania novej choreografie - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Švajčiarsko Krojovaný folklórny ples - od 15.9.2022 do 15.11.2022

Švajčiarsko Hudobné hodiny pre začínajúcu hudobnú zložku - od 20.1.2022 do 1.12.2022

Švajčiarsko Kroje pre FS Kamzík - od 1.1.2022 do 16.12.2022

Švajčiarsko Cimbal pre FS Kamzík - od 1.1.2022 do 16.12.2022

Švajčiarsko Doplnenie krojov - od 1.2.2022 do 21.12.2022

Švajčiarsko Združenie FURMANKA - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Švajčiarsko Prevádzka krojárne na uloženie krojov Slovenského folklórneho súboru Kolečko - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Švajčiarsko Vedenie folklórneho súboru Kolečko v Zürichu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Švajčiarsko Prevádzka krojárne na uloženie krojov FS Kamzík - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com