Busta Milan Sládek umiestnená v Hainburg an der Donau.

 

Organizátor

Zuzana Mikulová

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hainburg an der Donau (umiestnenie bronzovej busty: Donaulände, stĺp železničného vyjaduktu)

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

300 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Východisková situácia:
Hainburg an der Donau je pohraničné mesto v blízkosti Bratislavy, kde Milan Sládek študoval na
Vysokej škole múzických umení ako aj na UMPRUM-ke. Žije tu približne 2000 Slovákov, ktorí sa
sem prisťahovali v priebehu posledných 10 rokov jednak za prácou ako aj za možnosťou
väčšieho rozvinutia svojho potenciálu.

Bronzová busta, ako trváci artefakt vo verejnom priestore prináša návštevníkom opakovaný zážitok.
Priestranná dunajská promenáda - Donaulände - je miesto živo frekventované turistami a
cyklistami. Tadiaľto vedie Dunajská cyklistická trasa, ktorá prechádza naprieč Európou.

Ciele projektu:
1. Vytvoriť bronzovú bustu Milana Sládka
2. Umiestniť bronzovú bustu na frekventovanom a navštevovanom mieste (Donaulände, stĺp
železničného vyjaduktu).
3. Založiť tradíciu pri buste pripomienkou narodenia Milana Sládka (23. február)

Záver:
Slávni emigranti z obdobia 1948-1989 podporujú slovenskú identitu z pohľadu chuti rozvíjať
sa aj v cudzom prostredí. Milan Sládek je unikátny príklad umelca, ktorý vo svojej oblasti
dosiahol celosvetovú úroveň. Sme presvedčení, že slovenskej komunite v Hainburgu jeho
busta prinesie pocit hrdosti a motiváciu ukázať tie najlepšie stránky a talenty slovenského
národa. Okrem toho mal Milan Sládek od času svojej nedobrovoľnej emigrácie vzťah
k Hainburgu, ku ktorému ho viazalo silné priateľstvo s hainburgskou rodinou pekára
Spandla.

Očakávaný prínos projektu

1. Vytvorenie tradície umiestňovania búst slávnych slovenských emigrantov.
2. Vytvorenie stáleho miesta s odkazom na slovenskú históriu z komunistického obdobia tak,
aby ďalšie generácie nespravili tú istú chybu.
3. Vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a komunikáciu slovenskej komunity.
4. Podporenie slovenskej národnej identity prezentáciou úspešných slovenských emigrantov.

Dodatočné informácie

Viditeľnosť busty:

Donaulände
odhadovaná viditeľnosť Busty Milana Sládka je cca 400 tis turistov, ktorý prejdú okolo pešo, alebo bicyklom.

Historické východiská projektu:

Slovenská republika bola od roku 1948 do roku 1989 v komunistickom zriadení, kde ľudia
nemohli slobodne tvoriť a vyjadrovať sa. Napriek neslobode existovali rôzne prúdy umeleckej
aktivity, ktoré však boli pod prísnym dohľadom štátnej moci. Preferovaný bol najmä
umelecký smer socialistického realizmu, podporujúci propagandu a prezentáciu moci.
Akékoľvek vybočenie z tohto rámca bolo veľa krát trestané zákazom činnosti,
prenasledovaním či uväznením.
Mnohí občania vtedajšej Československej socialistickej republiky emigrovali do zahraničia,
aby mohli neobmedzene pokračovať v rozvoji svojho talentu bez obmedzení zo strany
komunistického režimu.
Jedným z nich je aj Milan Sládek, (* 23. február 1938, Streženice) slovenský mím, choreograf,
režisér a pedagóg.
Politický zvrat v roku 1968 nebezpečne ohrozil jeho kariéru: 21. augusta 1968 vojská piatich
krajín Varšavskej zmluvy prepadli a okupovali Československo. Nový režim ho prinútil
emigrovať tým, že mu, ako riaditeľovi divadla Astorka nedovolil vrátiť sa z európskeho turné,
správa ho zastihla vo Švédsku. Nakoniec sa usadil v Spolkovej republike Nemecka a založil
v Kolíne nad Rýnom jediné stále pantomimické divadlo a množstvo iných foriem a festivalov.
Jeho nový domov bol žičlivým prostredím pre ďalší vývoj jeho tvorby.
Umenie pantomímy nepozná jazykovú bariéru, a tak sa Milan Sládek v novom prostredí rýchlo
aklimatizoval, jeho súbor sa zaradil medzi najrenomovanejšie pantomimické súbory na svete.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 000 € 0 € 1 000,00 € 0,03 € -

Žiadosť číslo 1139/AT/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (KV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko

Rakúsko Busta Milan Sládek umiestnená v Hainburg an der Donau. - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Rakúsko Choreografia a metodická podpora pri nácviku hudobno - tanečného folklórneho pásma z oblasti Tekova - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Rakúsko Vytvorenie tanečných choreografií pre Detský a mládežnícky folklórny súbor Rozmarín. - od 1.2.2022 do 30.11.2022

Rakúsko Tanečné sústredenie Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Rozmarín. - od 1.4.2022 do 12.12.2022

Rakúsko Kontaktné centrum prihraničných Slovákov v Rakúsku - od 1.1.2022 do 22.12.2022

Rakúsko Nákup krojov a krojových súčastí pre Detský a mládežnícky folklórny súbor Rozmarín. - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rakúsko Vydanie rozpravkovej knihy pre deti v slovenskom a nemeckom jazyku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Dvojjazyčná (slovensko-nemecká) literatúra pre deti - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Purpurová lúka, Dunajček - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Nakup knih a casopisov pre vikendovu skolu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Nakup nabytku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Slováci v Hornom Rakúsku - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Vyučba slovenského jazyka - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Dvojjazyčná vzdelávacia literatúra pre deti (slovensko-nemecká) - od 1.12.2020 do 31.12.2022

Rakúsko Spolok Slovákov žijúcich v Marcheggu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Dvojjazyčná (slovensko-nemecká) vzdelávacia literatúra pre deti - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Kulturní klub - Informační časopis Čechů a Slováků v Rakousku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Doučovanie slovenského jazyka v rámci popoludňajšieho doučovania vlastnými zamestnancami - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rakúsko Centrum pre prihraničných Slovákov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com