Vzdelávací zájazd pre študentov slovenčiny

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Argentína (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 4.9.2022 do 18.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kultúrny a vzdelávací dvojtýždenný zájazd na Slovensko pre študentov slovenského jazyka. Priamy kontakt a spoznávanie jednotlivých oblastí slovenskej kultúry, prostredníctvom pripraveného reprezentatívneho okruhu, návštev rôznych miest, podujatí, interakcie so Slovákmi.

Očakávaný prínos projektu

Bližšie oboznámenie sa so slovenskou kultúrou, zlepšenie jazykových znalostí a vedomostí a poznatkov o slovenských reáliách, zvykoch, tradíciach, ktoré ako potomkovia Slovákov väčšina študentov napriek vzdialenosti a dlhým rokom udržuje na základe toho, čo im odovzdali ich predkovia a týmto spôsobom ich budú môcť naďalej lepšie odovzdávať svojim potomkom, šíriť, vo svojom okolí a udržiavať a podávať ďalej.

Dodatočné informácie

Väčšina priamich účastníkov projektu - študentov má silnú emocionálnu motiváciu naučiť sa jazyk svojich predkov, ako taktiež spoznať lepšie ich zvyky, tradície, spôsob života, ale bohužiaľ kvôli vzdialenosti a rozdieloch v životnej úrovni medzi našimi krajinami nemá možnosť krajinu svojich predkov navštíviť.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
28 799 € 0 € 719,98 € 28,80 € -

Žiadosť číslo 1062/AR/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - návštevy zaujímavých a náučných miest

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Argentína z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com