Nová dolnozemská pieseň

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.1.2022 do 15.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

100 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

S cieľom vytvárania novýh slovenských populárnych piesní na Dolnéj zemi a na ten spôsob obohatenie klenotnice slovenskéj hudby dolnozemských slovákov rozvili sme túto Pilotovú projektovú ideu, ktorá by mala za úlohu odpovedať na otázky: „ Ako sa stvára pieseň? Z čoho jedna pieseň pozostáva? Ako sa dostáť ku kvalitnéj piesni…..?“ a na ten spôsob vyškoliť nových, mladých a neafirmovaných skladateľov, tekstárov a spevákov aby na svojej idei zdolali tieto schopnosti.
Idea tochto projektu je zapojiť a naučiť mladých, neafirmovaných tekstárov, hudobníkov a spevákov ako vytvoriť pieseň.
Účasť na projekte by mali zobrať príslušníci slovákov z Dolnej zemi (Srbska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska) mladšej vekovej dobe do 35 rokov, ktorí budú vyzvaní aby svoje projektové idei v oblasti: textu, hudby alebo spevu, zaslali organizátorovi projetu do danej lehoty.
V rámci každej oblasti budú organizované dielne-pracovné semináre na na ktorých, za pomoci lektorov a pomocou rôznych techník, projektové idei autorov budú smerované do žiadajúcich výstupov-kvalitnéj piesni.
Lektori budú skúsení odborníci v oblasti v ktoréj lektorujú (skladatelia, textári, interpréti). Úloha lektora je pomôsť autorovi aby prišiel k cieľu, respektujúc autorovu začiatočnú ideu.
Hudobné úpravy sa budú konať po ukončení horespomenutých seminárov od za to zvolených lektorov.
Po vzniknutí piesní zrealizujú sa nahrávky v kvalitnom štúdii a za pomoci Televízie Vojvodiny nahrajú sa video šoty.
Finálna idea je zrealizovať koncert nových piesní a pokračovať s takýmto postupom dobudúcna.

Očakávaný prínos projektu

V posledných rokoch sme svedkami, že sa množstvo slovákov v dijaspore zmenšuje (aspoň na Dolnej zemi), z dôsledku menšieho prírodneho prírastku a odchodu, zvlášť mladých, do iných krajín. Spoločenská organizovanosť mladých v slovenských osadách v značnej miere ochudobnela, takže mladí nemajú možnosť sa stretať, vytvárať kultúrno-umelecké programy, stretnutia a na ten spôsob vytvárať nové kultúrne hodnoty. Tým sa stráca aj uschopnenosť mladých ľudí za tvorivosť. Tým spôsobom slovenská diaspora na Dolnej zemi každoročne ochudobňuje v oblasti vytvárania nových diel i na poli populárnej piesni.
Ohľadom na to, a využivajúc skúsenosti, ktoré máme, pokúsime sa zrealizovať navrhnutý projekt s cieľom obohatiť klenotnicu a fonotéku novými piesňami a čo je ešte hlavnejšie, vyškoliť mladých skladateľov, textárov a spevákov s cieľom prísť k novéj kvalitenej slovenskej populárnej piesni.
Počítame že, realizáciou tochto projektu dostaneme 10-15 nových skladateľov, textárov a interprétov slovenskej populárnej hudby na Dolnej zemi.

Podobné aktivity

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
16 170 € 0 € 269,50 € 0,16 € -

Žiadosť číslo 0769/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com