Mikuláš - Vianoce 2.ročník

 

Miesto realizácie

Markt strasse 49 Dornbirn

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

10.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Akcia pre deti , utužovanie tradícií a utužovanie vzťahov medzi Slovákmi, Čechmi a Poliakmi žijúcich vo Voralbergu a okolí

Očakávaný prínos projektu

Utužovanie tradícií a utužovanie vzťahov medzi Slovákmi, Čechmi a Poliakmi žijúcich vo Voralbergu a okolí ,Radosť detí so stretnutia sa s krajanmi ,aj inými národmi

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 150 € 0 € 35,83 € 17,92 € -

Žiadosť číslo 0099/AT/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Nákup sladkosti

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com