Rekonštrukcia Slovenského kultúrneho centra Našice v 2017

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

obnova budovy kultúrneho centra - rekonštrukčné práce na starej budove SKC Našice

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 146 120 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
29 872 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0433/HR/2017 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: stavebné, vodoinštalačné a rekonštrukčné práce, výdavky na služby (stavebný dozor)

Schválené položky: stavebné, vodoinštalačné a rekonštrukčné práce, výdavky na služby (stavebný dozor)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com