Návrh riešenia pre Múzeum slovenského vysťahovalectva

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

27.10.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Návrh spísal Andrej Probst.

Najprv fakty:

Slovenské národné múzeum

Príklady múzeí emigrácie a imigrácie v zahraničí:

Ministerstvo kultúry

Ako ďalej?

S čím môžem aktuálne pomôcť?

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com