Pravidelné nedeľné sväté omše v Bazileji

 

Miesto realizácie

Neubadstrasse 95, 4054 Basel

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 17:30 hod v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse.

Sv omše sa slávia: Kostol Allerheiligen, Neubadstrasse 95 – 4054 Basel spravidla prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 17,30 hod .

Sviatosť zmierenia môžete prijať pol hodinu pred sv. omšou.

Ku kostolu sa dostanete električkou č. 8, zastávka Laupenring.

Po sv. omši sa zvykneme stretnúť v priľahlých priestoroch pastoračného centra na spoločenské posedenie.

Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

https://www.skmisia.ch/?page_id=9391


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com