Pravidelné nedeľné sväté omše v Zürichu

 

Miesto realizácie

Liebfrauen, Weinbergstrasse 34, Zürich

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.4.2025

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Pravidelná nedeľná svätá omša v Zürichu 09:30 - 10:30

Krypta kostola Liebfrauen, Weinbergstrasse 34, Zürich

Po sv. omši v nedeľu dopoludnia býva spoločné stretnutie pri káve vo farskom centre oproti kostolu – vo veľkej sále. Výnimkou mesiace júl a august.

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.skmisia.ch/?page_id=1109

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com