Pravidelné nedeľné sväté omše v Ríme

 

Miesto realizácie

Via M. D. Brun Barbantini, 31 – 33 00123 Roma

Taliansko Taliansko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Sv. omša (v slovenskom jazyku) každú nedeľu o 7.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda (okrem mesiacov júl-august) .

Sv. omša (v talianskom jazyku) každú nedeľu o 10.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

Pri sv. omšiach možnosť sv. spovede v slovenskom jazyku.

Pre organizované pútnicke skupiny možnosť sláviť sv. omšu aj v iné dni a hodiny, ale len po predchádzajúcom dohovore s vedením domu.

Podobné aktivity

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Taliansko z oblasti Viera a náboženstvo

Taliansko Pravidelné nedeľné sväté omše v Ríme - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com