Slovenský národný deň

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Holešovická tržnica, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

8.6.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia Slovenského inštitútu v Prahe,

dovoľujeme si Vás pozvať na Slovenský národný deň, ktorý sa uskutoční v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2023.

Podujatie sa koná 8. 6. 2023 o 14:00 v Holešovickej tržnici v Hale č. 13, v miestnosti 1.12 v Prahe.

Domov je teplo.

Hľadáme ho, tvoríme, žijeme ním.

Slovenská výstava meniaca sa v čase a priestore.

Nájdeme svoj domov a vytvoríme si ho z hmoty, ktorú dôkladne pozmeníme?

Autori pavilónu:

DOXA architekti s. r. o. – Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Pavel Bakajsa; Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Maroš Mitro; Mgr. art. Michal Machciník ArtD.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 6 650 €.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com