2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel - Včielka Meduľka

 

Organizátor

ZŠ kráľa Tomislava Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 12.4.2023 do 15.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina.

Do súťaže sa môžete zapojiť literárnym alebo výtvarným prípevkom, môžete natočiť video do 2 min alebo môžete vytvoriť voľnú kreáciu, podľa vašich predstáv, o včelách a ich produktoch alebo o všetkom, čo má dočinenia so včielkami.

Vekové kategórie:

  1. Predškoláci
  2. Žiaci prvého stupňa
  3. Žiaci druhého stupňa
  4. Stredoškoláci

Súťažné práce:

  1. Výtvarné kolo
  2. Literárne kolo
  3. Video nahrávky
  4. Voľná kreácia

Práce posielajte elektronickou poštou na adresu: vcielka.medulka@gmail.com do 15. mája 2023.

Pri každej práci uveďte meno, priezvisko a vek autora, adresu školy alebo centra a kontakt.

Práce bude posudzovať odborná porota.

Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobých údajov a atomaticky súhlasi so zverejnením svojho príspevku.

Všetky poslané a ocenené práce zverejníme na web stránkach školy, na facebooku a web stránkach ISEIA.eu a facebooku Apidora.

Všetci zúčastnení dostanú ďakovný list a najlepšie práce budú odmenené s darčekmi organizátora.

Všetky dodatočné informácie a kontakt:

Ana Marošević: vcielka.medulka@gmail.com

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Chorvátsko Tanečno-hudobno-spevácka dielňa 4 - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Chorvátsko Zvečera je naša piesen - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Vysielanie v slovenskej reči na Rádio Osijeku a Rádio Slatina - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com