Folklórna skupina Záriečanka u Slovákov v Maďarsku.

 

Miesto realizácie

Malá Tarča, Malý Kereš, Slovenský Komlóš

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.5.2023 do 22.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na stravovanie ubytovanie a cestovné FS Záriečanka.

Očakávaný prínos projektu

Slováci v Maďarsku v rámci projektu spoznávajú pôvodnú slovenskú kultúru. Programy budú organizované v 3 regiónoch: región okolí Pešti, Malý Kereš a Bekéšska župa. Kvalitná, vynikajúca folklórna skupina nám predstaví originálne tance a hudbu západného Slovenska. Predstavíme unikátny nástroj Púchovskej doliny, trombitu. FS Záriečanka nám prezentuje autentický slovenský folklór z čistého prameňa. Pre hostí bude možnosť aby sa oznámili s kultúrou Slovákov v Maďarsku, s pozoruhodnosťami Budapešti a jeho okolia, Malého Kereša a Slovenského Komlóša a jeho okolia.
Priame stretnutie so sugestívnym slovenským folklórom posilňuje slovenskú identitu a spolupatričnosť. Budeme sa snažiť aby sa vytvárali nové kontakty medzi spolkami, kultúrnymi telesami a prípadne aj osadami.
Dúfame, že sa medzi účastníkmi programu zrodia nové priateľstvá.
Komunikácia medzi účastníkmi bude pre nás výborná možnosť intenzívneho používania slovenského jazyka.
Do programoch plánujeme zapojiť aj mladú generáciu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 725 € 1 000 € 84,06 € 13,45 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 1220/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1220/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Prejav Lukáša Dika k šiestemu výročiu bez Jána a Martiny - od 21.2.2024 do 21.2.2024

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Maďarsko Náš kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com